لیست قیمت فلزیاب های کمپانی JAMEJAM

لیست قیمت فلزیاب کمپانی jamejam

#

مدل فلزیاب

نوع سیستم

قیمت(تومان)

۱AJM 13300بوقی (پالسی)- آنتن راداری۸٫۴۷۰٫۰۰۰
۲AJM BUGLEبوقی (پالسی)۶٫۰۵۰٫۰۰۰
۳AJM IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری۱۸٫۷۰۰٫۰۰۰
۴AJM IMAGING PTبوقی (پالسی) – تصویری۸٫۸۰۰٫۰۰۰
۵ANTARESبوقی (پالسی)۱۵٫۴۰۰٫۰۰۰
۶ANTARES IMAGINGبوقی (پالسی) – تصویری – یون یاب۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۷AUTOCRATآنتن راداری۳٫۵۲۰٫۰۰۰
۸DERAK 101بوقی (پالسی)۳٫۶۳۰٫۰۰۰
۹DERAK 102بوقی (پالسی) – آنتن راداری۵٫۲۸۰٫۰۰۰
۱۰DERAK 110بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری۸٫۶۹۰٫۰۰۰
۱۱DERAK 116بوقی (پالسی) – تصویری۵٫۳۹۰٫۰۰۰
۱۲DERAK SUPER SENSOR GORسوپر سنسور مگنومتر۷٫۱۵۰٫۰۰۰
۱۳DMF-Yآنتن راداری دونفره۵٫۱۷۰٫۰۰۰
۱۴GOLDEN WINآنتن راداری۳٫۶۳۰٫۰۰۰
۱۵HOXNEبوقی (پالسی) – آنتن راداری – مگنومتر ۴ سنسوره۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۶HS366انتن رادار – اسکنر – یون یاب۳۰٫۸۰۰٫۰۰۰
۱۷HS366 PROFESSINALبوقی (پالسی) – آنتن راداری – اسکنر – یون یاب۳۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۸IKPV BEST PROFESSINALبوقی – آنتن راداری – مگنومتر۱۶ سنسور و سوپر سنسور- یون یاب۱۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۹IKPV PROبوقی – آنتن راداری – مگنومتر ۸ سنسور و سوپر سنسور- یون یاب۱۳۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۰KOMATSU A-U-16تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۹۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۱KOMATSU A-U-2تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۲۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۲KOMATSU A-U-4تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۴۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۳KOMATSU A-U-8تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۴LEOPARD 1000تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۲۵LEOPARD 16000تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو – مگنومتر۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۶LEOPARD 2000تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۷LEOPARD 4000تصویری – لایواسکن – لایو ویدیو – مگنومتر۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۸LEOPARD 8000تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو – مگنومتر۱۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲۹MINI GPRمگنومتر تصویری – لایو اسکن۴٫۹۵۰٫۰۰۰
۳۰Mobifuture    (سنسور ترکی)مگنومتر موبایلی۳٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۱Mobifuture(سنسور آلمانی)مگنومتر موبایلی۱۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۲Mobifuture (سنسور انحصاری روسی)مگنومتر موبایلی۳۵٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۳PMR-IR1آنتن راداری۸۲۵٫۰۰۰
۳۴PMR-IR2آنتن راداری۱٫۵۴۰٫۰۰۰
۳۵PV 5000بوقی (پالسی)۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۳۶PV IMAGINGبوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری۱۲٫۱۰۰٫۰۰۰
۳۷RICHEL M-10تصویری – لایو اسکن۶٫۶۰۰٫۰۰۰
۳۸RICHEL M-160تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰
۳۹RICHEL M-20تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۹٫۳۵۰٫۰۰۰
۴۰RICHEL M-40تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰
۴۱RICHEL M-80تصویری – لایو اسکن – لایو ویدیو۲۷٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۲RPM-1شاقول فنری۱٫۷۶۰٫۰۰۰
۴۳RPM-2شاقول طلایی۱٫۸۷۰٫۰۰۰
۴۴RPM-3شاقول نقره ای۱٫۸۷۰٫۰۰۰
۴۵RPM-4شاقول آلمنیوم۱٫۳۲۰٫۰۰۰
۴۶Schneider seriesبوقی (پالسی) – مگنومتر ۱۶ سنسوره – مگنومتر موبایلی – آنتن راداری – یون یاب۳۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴۷snmبوقی (پالسی) – انتن راداری۵٫۵۰۰٫۰۰۰
۴۸TACHAR T1بوقی (پالسی) – آنتن راداری – تصویری – یون یاب -مگنومتر۳۶٫۳۰۰٫۰۰۰
۴۹TOMAS-S-1آنتن راداری۲٫۰۹۰٫۰۰۰
۵۰TOMAS-S-2آنتن راداری۲٫۳۱۰٫۰۰۰
۵۱TOMAS-S-3انتن راداری۲٫۶۴۰٫۰۰۰
۵۲TORNADOبوقی (پالسی)۴٫۷۳۰٫۰۰۰
۵۳ZICCO X1آنتن راداری۹٫۳۵۰٫۰۰۰
۵۴ZICCO X2انتن راداری۱۳٫۷۵۰٫۰۰۰

این قیمت ها تا تاریخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۸ اعتبار دارد

قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته ۹۰۰٫۰۰۰ تومان |قیمت لوپ ۵۵ بدون دسته ۵۰۰٫۰۰۰ تومان | قیمت کابل یک در یک ۵۰۰٫۰۰۰تومان | قیمت دسته لوپ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان

جهت ارتباط با کمپانی فروش فلزیاب jamejam با شماره ۰۹۹۱۷۵۷۹۰۰۱ تماس حاصل فرمایید.